Opið hús á laugardaginn 29/4

ljos1Næsta laugardag, 29 apríl, verður opið hús með þjónustuveitum í Menningarheimilinu á Hellu milli kl. 10-12. Þar munu helstu þjónustuveitur kynna framboð sitt inn á hið nýja ljósleiðarkerfi Rangárljóss. Sams konar opið hús var haldið fyrir áramót og tókst vel en nú er hugmyndin að endurtaka leikinn fyrir þá sem eru að tengjast þessa dagana eða tiheyra þeim áföngum sem eftir eru af verkefninu en reiknað er með að allir verði orðnir tengdir fyrir júnílok n.k.

Áfangar 6 og 7 – Hagahringurinn

selalaekurFyrr í dag var þjónustuveitum sendur listi yfir tengistaði í áfanga 6 og 7, sem er Hagahringurinn. Verktakarnir okkar eru að leggja lokahönd á áfangana og því ekkert því til fyrirstöðu hjá íbúum sem tilheyra áföngum 6 og 7  að panta sér þjónustu.   Þar með eru áfangar  1,2,3,4,5,6 og 7 í verkefninu tilbúnir og innan þeirra eru 224 heimili, fyrirtæki og sumarhús sem nú eru tengd ljósleiðarakerfi Rangárljóss. Við skríðum þar með inn á síðari helming áfanganna 12 sem verkefnið samanstendur af. Þar með er þó ekki öll sagan sögð.  Jarðvinna í áföngum 8 og 9 er lokið að mestu leiti. Innan áfanga 8 og 9 er m.a. Ægissíða, Bjóla ásamt Þykkvabænum að Háfi.  Blástur á ljósleiðarastrengum er að hefjast í þessum áföngum og í framhaldi frágangur á heimilum í áfanga 8 og 9.  Jarðvinna í áfanga 11 skreið af stað í síðustu viku. Til að rifja upp hvar áfangi 11 liggur má nefna Selalæk, Lambhaga, Oddhól og Odda, Sólvelli að ógleymdum Bakkabæjunum.

Áfangar 3 og 4 eru tilbúnir

afangi3og4Á laugardagskvöldið 25 mars var þjónustuveitum tilkynnt að verktakinn okkar skilar áföngum 3 og 4 til Rangárljóss eftir helgina. Þjónustuveitur hafa því fengið lista yfir þá tengistaði (heimili, fyrirtæki og sumarhús) sem tilheyra þessum áföngum og munu í framhaldi hefja sitt sölustarf á svæðinu.  Til upprifjunar hefst áfangi 3 við Austvaðsholt, fer um Þúfu og nær að Fellsmúla. Áfangi 4 liggur á milli Skarðs og Rjúpnavalla.

Innan áfanga 3 eru tvö svæði sem ekki er lokið að fullu. Það er annarsvegar upp að Hvammi frá Landvegi og hins vegar innan sumarhúsahverfis vestan Tjörfastaða.  Eigendur tengistaða á þessum svæðum þurfa ekki að örvænta. Gildar ástæður eru fyrir þessu og um leið og aðstæður leifa verða þessir tengistaðir tengdir við kerfið.  Hver og einn notandi á nú þegar frátekinn sinn ljósþráð í næsta tengibrunni sem bíður eftir að komast alla leið. Ekki verður beðið með frágang á þessum leiðum degi lengur en við þurfum – óháð stöðu annarra áfanga í verkefninu.

Næstu áfangar sem lokið verður við að tengja við kerfið eru áfangi 6 og 7 (Hagahringurinn).  Verktakar keppast nú við að tengja ljósleiðarastrengi saman í tengibrunnum og ganga frá ljósleiðaraboxum heima hjá notendum.  Fljótlega eftir páska mega notendur innan áfanga 6 og 7 því búast við að geta pantað sér fjarskiptaþjónustu um nýja fjarskiptakerfi Rangárljóss.

Verkfundur 10

ror_ljosFram kom á verkfundi sem haldinn var miðvikudaginn 22. mars að framgangur jarðvinnu er skv. verkáætlun. Jarðvinnu við áfanga 6/7 er lokið og jarðvinna hafin við áfanga 8/9 og er miðað við að henni ljúki í viku 14, þ.e. fyrir páska. Blástur strengja í áfanga 6/7 er á lokastigi, nokkuð á undan áætlun og hefjast tengingar næstu daga. Stefnt er að því að áföngum 6/7 verði lokið að fullu fyrir páska. Næst verður tekinn fyrir áfangi 11 en þar eru neðanverðir Rangárvellir, Oddahverfið og Bakkabæir. Á fundinum kom fram að verktökum hefur tekist að halda áætlun nánast alveg og þótt velvild veðurguða í garð verkefnisins hafi verið mikil í vetur þá eiga verktakar okkar sannarlega hrós skilið fyrir góða frammistöðu við verklegar framkvæmdir. Næsti verkfundur er áætlaður 5. apríl.

 

 

Áfangar 8 og 9 að hefjast

spad_i_spilin_thykkvabaeNú er að hefjast vinna við áfanga 8 og 9 sem er frá Hellu og niður í Þykkvabæ og Þykkvibærinn sjálfur. Upplýsingafundur var haldinn í Íþróttahúsinu í kvöld þar sem farið var yfir málin, skoðaðar lagnaleiðir og farið yfir væntanlega framkvæmd. Guðmundur verkefnisstjóri skýrði einnig út verkefnið í heild sinni og sat fyrir svörum ásamt með Sævari eftirlitsmanni, Ólafi verktaka, Ágústi sveitarstjóra og Bjarna Jóni vatnsveitustjóra. Mikilvægt er að fara vel yfir legu vatnslagna með staðkunnugu heimafólki til að lágmarka hættu á að rjúfa slíkar lagnir fyrir slysni. Margar góðar ábendingar komu fram sem munu nýtast vel og liðka fyrir að verkið gangi hratt og örugglega fyrir sig. Fólk er minnt á að hafa endilega samband við starfsmenn verkefnisins með spurningar og hvaðeina sem að gagni getur komið. Upplýsingar um símanúmer og tölvupósta má finna hér á síðunni undir  Starfsmenn.

Öskudagur

Snemma í morgun var öllum þjónustuveitum sendur listi yfir fleiri notendur sem geta nú pantað sér þjónustu um nýja ljósleiðarakerfið.  Áfangi 5 er að fullu frágenginn og það styttist í að áfangi 2 verði klár. Til að rifja upp hvaða tengistaðir tilheyra þessum áföngum þá hefst áfangi 5 við Snjallsteinshöfða, þverar Ytri Rangá á móts við Geldingalæk og sem leið liggur fram hjá Kaldbak og Húsagaði og endar annarsvegar við Selsund og hinsvegar við Hóla og Næfurholt.  Þjónustuveitur hafa sem sagt verið upplýstar um að þessi áfangi sé tilbúinn.

verkfundur-8

Verkefnisstjóri og verktakar fara yfir málin

Við vonumst til þess að áfangi 2 verði tilbúinn fyrir lok vikunnar.  Áfangi 2 liggur frá Árbæjarvegi meðfram þjóðvegi 1 um Rauðalæk að Meiri-Tungu. Ásamýri og Þjóðólfshagi tilheyra áfanga 2 ásamt Arnkötlustöðum og Sandhólaferju.  Þjónustuveitum hefur verið sendur listi yfir notendur innan áfanga 2. Íbúar innan áfangans geta því sett sig í stellingar og hafist handa við óska eftir tilboðum í þjónustu og velja á milli þeirra kostaboða sem bjóðast.

Þrír áfangar af tólf eru þar með tilbúinir og á annað hundrað heimili, fyrirtæki og sumarhús tengst ljósleiðarakerfinu.  Nú er unnið að tengingu á ljósleiðarastrengjum í áfanga 3 og 4 (Austvaðsholt – Rjúpnavellir) og jarðvinna á Hagahringnum er á lokametrunum (áfangi 6 og 7).  Óhætt er að hrósa verktökunum okkar enda leggja þeir sig fram við að standa við tímasetningar í verkáætluninni og það gengur vel. Birtan sem fylgir snjónum lengir daginn og léttir lundina. Samkvæmt verkáætluninni verða áfangi 3 og 4 að fullu frágengnir upp úr miðjum mars og áfangi 6 og 7 um miðjan apríl.